كتابخانه موسسه آموزش عالي دانش پژوهان

از مسير و هدف خود منحرف نشويد!

در همين زمان ناگهان بحراني پيش آمد و يكي از فيزيولوژيست‌هاي برجسته با من تماس گرفت براي يك پيشنهاد كاري. ... مصاحبه به خوبي انجام شد و او كاري را به من پيشنهاد كرده بود كه در زمينه نوروبيولوژي بود. مشكل من اين بود كه هفتۀ پيش تصميم گرفته بودم كه زمينۀ جديد پژوهشي‌ام زيست‌شناسي مولكولي باشد. تصميم مش....

با دوستان و متخصصان حرفه‌اي مشورت و مباحثه كنيد!

ايجاد روابط دوستانه و تخصصي با همكاران و متخصصان، تشكيل گروه‌هاي هم‌فكر، همكاري، مباحثه، مسابقه، و حتي رقابت فكري از جمله سنت‌هاي اجتماعي است كه در فعاليت‌هاي علمي نيز كارگشاست. زيرا بسياري از نيازهاي علمي بدين شكل منتقل مي‌شوند، راه‌حل‌ها نقد مي‌شوند، روش‌ها و راهبردهاي تازه ابداع مي‌شوند، و همكاري....

مدت زماني كه نياز است يك منبع مراحل ساماندهي و آماده سازي را طي و قابل استفاده باشد چقدر است؟

  بين زمان بسته به حجم و تراكم كار و نوع منبع ، معمولا بين 15 – 20 روز مي باشد

كتابخانه ي ديجيتال شامل چه منابعي است و چگونه مي توانم از آن استفاده كنم؟

  پايان نامه هاي دانشگاه هنر، كتاب هاي ديجيتال فارسي و لاتين و مقالات ديجيتال فارسي و لاتين در كتابخانه ي ديجيتال قرار دارند. با ورود به كتابخانه ي ديجي....

معرفي كتابخانه موسسه آموزشي دانش پژوهان

اعتبار يك نهاد آموزش عالي تا حد زيادي به كيفيت كارهاي پژوهشي اعضاي آن نهاد وابسته است و ارتقاء آن نياز به كتابخانه‌اي زنده، پويا و فعال خواهد داشت. كتابخانه مؤسسه آموزش عالي دانش‌پژوهان پيشرو نيز با هدف كمك به فعاليت‌هاي پژوهشي در سال 1385 تأسيس شد. فضاي كتابخانه حدود 300 متر مربع مي‌باشد كه شامل مخزن و سالن مطالعه است. اين كتابخانه در تاريخ 94/11/11 با شماره شابكا IR-200480040 در فهرست كتابخانه‌هاي ايران در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ثبت گرديد. كتابخانه‌ مؤسسه آموزش عالي دانش‌پژوهان پيشرو شامل كتابخانه تخصصي فني و مهندسي و كتابخانه تخصصي معماري- شهرسازي ، حاوي انواع كتاب‌هاي فارسي و لاتين مورد نياز، پايان‌نامه‌هاي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد و اشتراك مجلات علمي كشور، بانك اطلاعاتي مقالات فارسي و لاتين و پايگاه‌هاي مقالات داخلي و خارجي بوده و از جمله خدمات پژوهشي اين مؤسسه به دانشجويان و ديگر كاربران مي‌باشد. كتابخانه‌ با بيش از 14 هزار جلد كتاب قادر به سرويس‌دهي به تمامي اساتيد و دانشجويان و همچنين قادر به ارائه خدمات جهت دريافت هرنوع مقاله علمي چاپ شده در نشريات علمي معتبر دنيا مي‌باشد. درهمين ارتباط نيز خدمات نرم‌افزاري كتابخانه با استفاده از نرم‌افزار ثنا كه يكي از موفق‌ترين سامانه‌هاي ثبت و خدمات كتابداري است مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين زيرسيستم مقالات علمي جهت ايجاد پايگاه اطلاعاتي مجلات و مقالات علمي با حدود 3000 مقاله علمي - تخصصي آماده خدمت‌رساني به اعضاي محترم كتابخانه مي‌باشد.

كتابخانه موسسه آموزشي دانش پژوهان در آيينه آمــــار

0 +
تعداد كل منابع
0 +
تعداد عنوان
0 +
تعداد كل كاربران
0 +
كاربران فعال


فهرست